Halmsjön runt
juni 10, 2014

Halmsjön

Brandchefen Lars Johansson inför sjön runt.