Tal

Släkt och vänner vill ofta hålla tal under middagen. Man meddelar toastmaster att man vill hålla tal. Enligt traditionen står brudens far högst på talarlistan, han börjar med att välkomna alla gäster och särskilt de som har kommit långväga. Resten av talet kan innehålla höjdpunkter i brudens liv eller från barndomen och även välkomna den nya svärsonen in i familjen.

Nästföljande på talarlistan är övriga föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar samt övrig släkt och vänner. Det är inte alla som vill eller känner sig bekväma med att hålla tal. En av föräldrarna, tärna och marskalk förväntas dock hålla någon form av tal.

Här följer några tips på vad som kan vara bra att tänka på när man håller ett tal.
Öva gärna talet inför en vän före bröllopet
Stå upp, då ser alla vem som talar och kan då sitta stilla i sina stolar.
Försök att tala högt och tydligt. De som inte hör känner sig annars utanför.
Ha gärna talet nedskrivet, men försök att inte sänka ansiktet mot pappret då ljudet går ned mot golvet istället för ut i lokalen.
Ha gärna något att hålla i under talet tex. en penna, annars vet man ofta inte vad man ska göra av händerna, det underlättar även fokuseringen på talet.
Titta gärna på de som talet riktar sig till, åtminstone då och då.
Tala inte för fort.
Håll hellre talet kort och koncist än för långt och utdraget, om talet blir för långt kan gästerna lätt tappa koncentrationen och bli otåliga.

De flesta är nervösa inför ett tal och det är fullt naturligt. Tänk på att ett tal inte behöver vara en så komplicerad historia, de flesta gäster föredrar till och med lite kortare och lättsamma tal.
Det finns många variationer på hur ett tal kan hållas, ibland förekommer sång och rimhyllningar tillägnat brudparet.
Vänner kan bygga upp sitt tal utifrån gemensamma upplevelser och gamla tider. Tänk bara på att det inte är rätt dag att genera brud/brudgum eller göra dem påminda om saker de helst vill glömma.

En bra idé kan vara att presentera det eventuella möhippe- svensexealbumet i sitt tal, förutsatt att det är av sådan karaktär att det tål att visas på festen. Det kan sedan skickas runt under middagen och brukar vara uppskattat av alla nyfikna gäster.

Här följer citat med ord om kärlek och äktenskap från okända och berömda män och kvinnor. De kanske kan avändas som inledning på talet eller som en slutknorr. Här har vi även samlat hundratals andra visdomsord och kärlekscitat.
Kärlek är som mässlingen – ju senare i livet den kommer, desto värre. (Lord Byron)
Fjärran ifrån Dig är nätterna långa, trista och fadda. I Din närhet beklagar man att det inte alltid är natt. (Napoleon:Brev till Josephine)
Kärleken är den högsta form av dårskap som gemensamt kan begås av man och kvinna. (Napoleon)
Gift dig eller gift dig inte, du kommer i båda fallen ångra dig. (Sokrates)
Man älskar inte alltid den man bär aktning för, men man bär alltid aktning för den man älskar. (Drottning Kristina)
Äktenskapet har många sorger, men celibat har ingen glädje. (Samuel Johnson)
Man får ta äktenskapet som en prövning. (August Strindberg)
Det är med äktenskapet som med burfåglarna, de som är utanför vill in och de som är innanför vill ut. Öppna dörren lite på glänt så uppnår ni en balans mellan trygghet och frihet. (Michelle de Montane)

Har du något bra tips om tal som du vill dela med dig av, kontakta då gärna oss!

Tips på tal för brudens far:

Intro
”Kära brudpar, ärade gäster”
”Att se er idag fira er kärlek till varandra får mig att tänka på…”

Anekdoter från brudens barn- och ungdom…
Berätta hur bruden var när hon var liten/ung. Visa på hur hon utvecklats och vad som hon gjort bra och vad som varit mindre lätt i livet.
Anekdoter kring när brudparet möttes.
Första reaktionerna på förhållandet och på brudgummen.
Anekdoter kring och egenskaper hos brudgummen.
Blanda anekdoter med egenskaper (mest positiva, men några negativa med glimten i ögat kan också tas med på ett skämtsamt sätt) hos brudgummen.
Hälsa brudgummen välkommen in i familjen.

Avslut
”När ni två nu blir ett, finns det tre råd jag slutligen vill ge min nyblivne svärson (/till min dotter/till er båda), från en make till en annan:”
”1. Vårda er kärlek till varandra. Det har jag och min fru gjort och vi har klarat oss bra hittills! Ett fång rosor då och då gör t.ex. underverk.”
”2. Gläds med varandra. Hitta på roliga saker att göra tillsammans så att ni utvecklas och växer tillsammans och inte var och en för sig. ”
”3. Fäll ned locket på toalettstolen! ”
”Skål för brudparet!”